Menu ☰
Informacje dla uczniów i rodziców

Rekrutacja uzupełniająca do oddziału przedszkolnego oraz klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 2  w Limanowej

W dniach od 1.08.2022 r. (poniedziałek) do 3.08.2022 r. (środa) w sekretariacie szkoły w godz. od 8:00 do 15:00 prowadzony będzie nabór wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej w ramach rekrutacji uzupełniającej.

Wnioski o przyjęcie do oddziału przedszkolnego lub do klasy pierwszej oraz oświadczenia można pobrać w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 2 w Limanowej lub ze strony internetowej szkoły.

 

Kryteria postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klasy pierwszej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej dokumenty niezbędne do potwierdzania tych kryteriów, oraz liczbę punktów określa uchwała Nr XXXVI.239.21 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 stycznia 2021 r.

 

Terminy rekrutacji do oddziału przedszkolnego określa ZARZĄDZENIE Nr 11/2022 BURMISTRZA MIASTA LIMANOWA z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Miasto Limanowa.

Terminy rekrutacji do klasy pierwszej określa ZARZĄDZENIE Nr 10/2022 BURMISTRZA MIASTA LIMANOWA z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Miasto Limanowa.

 

Poniżej w Plikach do pobrania są dostępne wnioski i oświadczenia. Te, które mają „0” na początku nazwy dotyczą oddziału przedszkolnego, natomiast dla klasy pierwszej te, które mają „1”.

 

 

Pliki do pobrania

Wróć do góry