Informacje dla uczniów i rodziców

Rekrutacja do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 2 w Limanowej na rok szkolny 2024/2025

 

Rekrutacja do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 2 w Limanowej na rok szkolny 2024/2025

W dniach od 26.02.2024 r. (poniedziałek) do 07.03.2024 r. (czwartek) prowadzony będzie nabór wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej. Wnioski należy składać w godz. od 7:00 do 15:00 w sekretariacie szkoły.

Terminy rekrutacji określa ZARZĄDZENIE Nr 18/2024 BURMISTRZA MIASTA LIMANOWA z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Limanowa

RODZAJ CZYNNOŚCI Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym Terminy

w postępowaniu

uzupełniającym

Składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 26.02.2024 r.
do 7.03.2024 r.
 
od 29.07.2024 r.
do 2.08.2024 r.
 
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do klasy pierwszej  szkoły podstawowej
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 22.03.2024 r
 

do 16.08. 2024 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 25.03.2024 r.

do godz.15.00

19.08. 2024 r.

do godz.15.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia dziecka do szkoły w postaci pisemnego oświadczenia. od 26 .03.2024 r.
do 27 .03.2024 r.
od 20..08.2024 r.
do 21 .08.2024 r
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 28.03.2024 r.

do godz.15.00

22.08.2024 r.

do godz.15.00

 

Kryteria rekrutacyjne do klasy pierwszej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej, dokumenty niezbędne do potwierdzania tych kryteriów, oraz liczbę punktów określa UCHWAŁA NR LXX.436.22 RADY MIASTA LIMANOWA z dnia 29 grudnia 2022

 

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej oraz oświadczenia można pobrać w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 2 w Limanowej lub klikając w poniższy link:

 

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej – pobierz

Oświadczenia – pobierz

 

 

Pliki do pobrania

Wróć do góry