Informacje dla uczniów i rodziców

Dni wolne od zajęć, zebranie z rodzicami

Szanowni Rodzice

 

  1. Zgodnie z ustalonymi przez szkołę w porozumieniu z Radą Rodziców, dniami dodatkowo wolnymi od zajęć edukacyjnych do końca bieżącego roku szkolnego są:

02.05.2024 – czwartek

14.05.2024 – wtorek (egzamin ósmoklasisty)

15.05.2024 – środa (egzamin ósmoklasisty)

16.05.2024 – czwartek (egzamin ósmoklasisty)

31.05.2024 – piątek.

W tych dniach szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej. Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze zgłaszanie dzieci, które w tych dniach będą korzystać z zajęć świetlicowych.

 

2. Zebranie z rodzicami odbędzie się w dniu 07.05.2024 (wtorek) według następującego porządku:

godz. 15:30 – kl. 3

godz. 16:00 – kl. 1 i 2

godz. 17:00 – kl. 4 – 8.

 

Wiesław Stanik

dyrektor szkoły

 

Wróć do góry