Informacje dla uczniów i rodziców

Rekrutacja uzupełniająca do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 w Limanowej

Rekrutacja uzupełniająca do oddziału przedszkolnego
w Szkole Podstawowej nr 2 w Limanowej

 

W dniach od 20.05.2024 r. (poniedziałek) do 24.05.2024 r. (piątek) prowadzony będzie nabór wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego dzieci
w postępowaniu uzupełniającym. Wnioski należy składać w godz. od 7:00 do 15:00 w sekretariacie szkoły.

Terminy rekrutacji określa ZARZĄDZENIE Nr 19/2024 BURMISTRZA MIASTA LIMANOWA z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Limanowa.

RODZAJ CZYNNOŚCI Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym Terminy

w postępowaniu

uzupełniającym

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 11.03.2024 r.
do 21.03.2024 r.
 
od 20.05.2024 r.
do 24.05.2024 r.
 
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawoweji dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
.
do 4.04.2024 r.
 

do 11.06. 2024 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych
5.04.2024 r.

do godz.15.00

12.06. 2024 r.

do godz.15.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej  w postaci pisemnego oświadczenia od 8.04.2024 r.
do 9.04.2024 r.
od 13.06.2024 r.
do 14.06.2024 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 10.04.2024 r.

do godz.15.00

15.06.2024 r.

do godz.15.00

 

Kryteria pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe są następujące:

  1. wielodzietność rodziny kandydata;
  2. niepełnosprawność kandydata;
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria te mają jednakową wartość.

Kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dokumenty niezbędne do potwierdzania tych kryteriów, oraz liczba punktów określa UCHWAŁA NR LXX.436.22 RADY MIASTA LIMANOWA z dnia 29 grudnia 2022 r.

 

Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego oraz oświadczenia można pobrać
w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 2 w Limanowej lub klikając w poniższy link:

 

Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego – pobierz poniżej

Oświadczenia – pobierz poniżej

 

 

Pliki do pobrania

Wróć do góry