Historia szkoły

1919 r. Powstała samodzielna pięcioklasowa Szkoła w Sowlinach.
1925 r. Utworzono siedmioklasową Szkołę Powszechną w Sowlinach.
1926 r. Ukończono budowę obecnego budynku szkoły.
1950 r. Szkołę przemieniono na Szkołę Ćwiczeń Nr 3 przy Państwowym Liceum Pedagogicznym w Limanowej.
1966/67 r. Po raz pierwszy w Szkole Podstawowej rozpoczęła naukę klasa ósma.
1967/68 r. Szkoła Ćwiczeń i Szkoła Nr 2 połączyły się. Powstała Szkoła Podstawowa nr 2 w Limanowej.
1969 r. „Akt nadania imienia” – szkoła otrzymała imię Tadeusza Kościuszki.
1974 r. Zakończono rozbudowę szkoły. Uroczyście oddano do użytku młodzieży dwupiętrowy budynek.
1976 r. Szkoła otrzymała sztandar.
1990 r. Uroczyste otwarcie i poświęcenie nowej części szkoły. Przybyło osiem sal lekcyjnych.
1.IX.1999 r. Przy Szkole Podstawowej Nr 2 utworzono Gimnazjum Nr 3.
1.IX.2002 r. Powstał Zespół Szkół Samorządowych Nr 2. Zespół ten składa się ze Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 2.
27.XI.2003 r. Zespołowi Szkół Samorządowych Nr 2 nadano imię Tadeusza Kościuszki.

Wróć do góry