2009/2010

 

Ślubowanie klas pierwszych 14.10.2009

 

 

4.11.2009 r. – Wycieczka do Planetarium w Chorzowie

Planetarium Śląskie to największe i najstarsze polskie planetarium, powstało w 1955 roku dla uczczenia pamięci wielkiego polskiego astronoma, Mikołaja Kopernika. Zostało wyposażone w aparaturę projekcyjną, umieszczoną pod 23-metrową kopułą stanowiącą ekran sztucznego nieba. Na półkulistym ekranie odtwarza ona wygląd nieba oglądanego w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca na Ziemi. Ruchome projektory Słońca, Księżyca i planet pokazują wszelkie zmiany na niebie dziennym i nocnym związane ze zjawiskami na Ziemi i w jej sąsiedztwie.
Mogliśmy obejrzeć dwa seanse, pierwszy odkrył dla nas zmiany wyglądu nieba za dnia i w nocy w różnych porach roku. Przybliżył orientację na sferze niebieskiej, elementy sfery; kierunki świata, zodiak. Planety bliższe i dalsze. Drugi seans pokazał zjawiska w układzie Słońce – Ziemia – Księżyc; zaćmienia Słońca i Księżyca, gwiazdozbiory. Dzięki niemu poznaliśmy składniki i strukturę Układu Słonecznego oraz składniki i strukturę naszej Galaktyki.
Poznaliśmy również pracę stacji sejsmologicznej. W stacji są notowane zapisy ruchów tektonicznych skorupy ziemskiej, w tym tzw. tąpnięć kopalnianych i odległych oraz trzęsień ziemi.
Na końcu zwiedziliśmy wystawę minerałów „Skarby Ziemi”.
Wypada dodać iż rok 2009 ogłoszony został Międzynarodowym Rokiem Astronomii pod hasłem „Odkryj swój Wszechświat!”. My mogliśmy odkrywać nasz Wszechświat dzięki paniom mgr Lucynie Abram oraz mgr Izabeli Lenart, które zorganizowały tą wspaniałą wycieczkę do Planetarium Śląskiego.

 

 

13.11.2009 r. – Fraktale czyli wymiar piękna matematyki wyższej

Dzięki paniom mgr Lucynie Abram i mgr Izabeli Lenart zainteresowani uczniowie gimnazjum wzięli udział w sesji naukowej w I LO w Limanowej na temat „Fraktale czyli wymiar piękna matematyki wyższej.

 

 

8.09.2009 – 8.12.2009 r. „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” – zajęcia pozalekcyjne (unijne) kl. 2c szkoły podstawowej

Zajęcia były prowadzone przez panią mgr Ewę Kęska, dwa razy w tygodniu we wtorki i piątki. Realizowany był Projekt „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” – zakładający, że każde dziecko jest zdolne. Beneficjentem tego Projektu jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Dzięki realizacji Projektu pozyskaliśmy pomoce i środki dydaktyczne do pracy z dziećmi.
Zajęcia kończyły się pokazem na forum publicznym z zaproszonymi gośćmi: dyrekcja, nauczyciele, rodzice, uczniowie. Dzieci przedstawiły Jasełka oraz zwyczaje i tradycje Świąt Bożego narodzenia. Pokaz zakończyły oryginalne życzenia świąteczne z wykorzystaniem kukiełek z teatrzyku. Po części artystycznej nastąpiło uroczyste przekazanie środków dydaktycznych pani mgr Urszuli Juszkiewicz, która będzie realizowała II etap Projektu z uczniami kl. 1a szkoły podstawowej.

 

 

17-18.12.2009 r. – Ogólnopolski Konkurs Polskiej Poezji Religijnej „Pierścień św. Kingi”

248 metrów pod ziemią, w specyficznym mikroklimacie Uzdrowiska Kopalni Soli Bochnia odbył się w dniach 17 – 18 grudnia 2009 r. finał Ogólnopolskiego Konkursu Polskiej Poezji Religijnej „Pierścień św. Kingi”. Nasza szkoła miała tam swoją reprezentantkę – Olgę Hasior, uczennicę klasy IIIb. Spośród sześciorga dzieci z naszej szkoły, przygotowanych przez panią katechetkę Halinę Wieczorek, właśnie Olga znalazła się w gronie laureatów etapu rejonowego konkursu, mającego miejsce w Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu. Nagrodą dla zwycięzców był dwudniowy pobyt w bocheńskiej kopalni połączony z jej zwiedzaniem oraz warsztaty z niezwykłymi, ciekawymi osobistościami, o które zadbali organizatorzy konkursu: wydawnictwo „Promyczek Dobra” i nowosądecki Pałac Młodzieży.
I tak mali miłośnicy poezji mogli poćwiczyć prezentację w kamerze telewizyjnej pod kierunkiem pani Lidii Lasoty – autorki scenariuszy i redaktorki odpowiedzialnej za popularny program telewizyjny dla dzieci „Ziarno”. Ćwiczeń dykcyjnych i rozluźniających stres uczył popularny Doktorek z tegoż programu. Natomiast warsztaty literackie ze wspólnym układaniem wierszy i fantastycznych opowiadań prowadziła poetka i autorka książek dla dzieci – Małgorzata Nawrocka. Pobyt w Bochni zakończył się mszą świętą, wręczeniem nagród zwycięzcom oraz występem dziecięcego zespołu „Promyczki”. Było to przepiękne, mądre i wzruszające przeżycie dla wszystkich uczestników. Oldze gratulujemy, a jej koleżanki i kolegów zachęcamy do udziału w kolejnych edycjach konkursu „Pierścień św. Kingi”.

 

09.02.2010 r. – I Powiatowy Konkurs Bezpieczny Internet

W Dniu Bezpiecznego Internetu w Zespole Szkół Samorządowych nr 2 w Limanowej odbył się I Powiatowy Konkurs „BEZPIECZNY INTERNET” dla uczniów gimnazjum Powiatu Limanowskiego. Patronat merytoryczny sprawowała Komenda Powiatowa Policji w Limanowej, Fundacja Dzieci Niczyje w ramach programu Saferinternet.pl oraz Fundacja Kidprotect.pl Honorowy patronat objęło Starostwo Powiatowe w Limanowej oraz Urząd Miasta Limanowa.Tego dnia w szkole odbyło się również szkolenie dla nauczycieli przowadzone przez asp. sztab. Marię Szubryt oraz Karolinę Bukowiec z Komendy Powiatowej Policji w Limanowej nt. „Zagrożenie przestępczością internetową” oraz szkolenie prowadzone przez Agnieszkę Pawłowską trenera Fundacji Kidprotect.pl nt. „Bezpieczny Internet. Bezpieczne dzieci”.
W Konkursie uczestniczyło 19 szkół gimnazjalnych Powiatu Limanowskiego, aż 36 uczniów walczyło o cenne nagrody. Pula nagród w Konkursie przekraczała 3 000 zł dzieki takim Firmom jak: Emiter, Elektret, Logitech, Wydawnictwo Helion, Oprogramowanie Antywirusowe Michał Egler, Drukarnia MM, Ima-Irena Szumańska-Wrona, Tymbark oraz Jackówka. Od organizacji NASK (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa) otrzymaliśmy materiały informacyjne dotyczące Dnia Bezpiecznego Internetu.
Na rozpoczęciu oprócz głównego organizatora konkursu Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych Nr 2 w Limanowej Wiesława Stanika, pojawili się przedstawiciele powiatu; Starosta Limanowski Jan Puchała oraz Justyna Tokarczyk Z-ca Dyrektora Wydziału Promocji, Kultury i Turystyki Starostwa Powiatowego w Limanowej, Wizytator Marek Twaróg, a także przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Limanowej – Maria Szubryt – aspirant sztabowy, asystent Zespołu ds. Nieletnich i Patologii, Karolina Bukowiec – referent Zespołu ds. Nieletnich i Patologii, Marcin Kuc – sierżant – referat dochodzeniowo – śledczy Wydziału Kryminalnego Limanowskiej Policji, a także Agnieszka Pawłowska – trener Fundacji Kidprotect.pl
Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie ; Marta Młynarczyk – Zastępca Dyrektora ZSS nr 2 i Przewodnicząca Komisji Konkursowej Elżbieta Orzeł-Pociecha – psycholog, Członek Komisji Konkursowej Marcin Kuc – reprezentant KPP w Limanowej, Członek Komisji – specjalista ds. cyberprzestępczości Bernadeta Wrona – nauczyciel-bibliotekarz, Członek Komisji Konkursowej

Wyniki konkursu:
1 m-ce – Paweł Sułkowski ZSS nr 3 w Limanowej
2 m-ce Wojciech Baczyński ZSS nr 2 w Limanowej
3 m-ce Sylwia Miśkowiec Publiczne Gimnazjum w Dobrej
4 m-ce Paweł Ćwik ZSS nr 2 w Limanowej
5 m-ce Dominik Biel Gimnazjum w Łukowicy
6 m-ce Jolanta Filipiak ZPO Gimnazjum nr 4 w Mszanie Górnej
7 m-ce Anna Kuzar Gimnazjum A. Mickiewicza w Słopnicach
8 m-ce Tomasz Giemzik Gimnazjum A. Mickiewicza w Słopnicach
9 m-ce Anna Kaciczak ZS Gimnazjum Publiczne w Porębie Wielkiej
10 m-ce Dawid Pasionek Zespół Szkół w Ujanowicach
Pierwsze 10 miejsc było nagradzane nagrodami rzeczowymi oraz książkami Wydawnictwa Helion. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody w postaci pięknych albumów takich Wydawnictw jak Pascal, Arkady, Fenix oraz gadżety firmowe firm sponsorujących. Nagrody wręczali Stanisław Strug – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich,Oświaty,Pomocy Społecznej i Sportu oraz Jolanta Szyler – Naczelnik Wydziału Promocji Integracji Europejskiej, Kultury i Turystyki Urzędu Miasta Limanowa.
Mówiąc o Konkursie wymienić należy osoby, które wykonywały prace organizacyjne związane z imprezą a są to:
Beata Burnus – nauczyciel-bibliotekarz
Elżbieta Cięciel – pedagog szkolny oraz pedagog Poradni PP w Limanowej
Izabela Lenart – informatyk
Bernadeta Wrona – nauczyciel-bibliotekarz

 

12.03.2010 – Szkolny konkurs „Śpiewające Dzieci”

W dniu 12 marca 2010r. odbył się Szkolny Konkurs „Śpiewające dzieci” Udział wzięło 17 uczniów klas 0 – III
Komisja w składzie: mgr Marta Młynarczyk, mgr Bernadeta Wrona, mgr Beata Mamak oceniała uczestników w dwóch grupach:
1. Klasy 0 – 1
1 miejsce – Aleksandra Rosiek kl. 2
2 miejsce – Zuzanna Kordeczka kl. 1
3 miejsce – Julia Kubatek kl. 1a
Wyróżnienie – Amelia Bulanda kl. 2
2. Klasy 2 – 3
1 miejsce – Olga Hasior kl. 3b
2 miejsce – Monika Twaróg kl. 3a
3 miejsce – Magdalena Twaróg kl. 3b
Wyróżnienie – Amelia Bulanda
Uczestnicy zaprezentowali piosenki z repertuaru dziecięcego
Do konkursu rejonowego zakwalifikowały się: Olga Hasior kl. 3, Aleksandra Rosiek kl. 2
Konkurs przygotowała i prowadziła Ewa Świerczek i Anna Kaleta

15.03.2010 r. – „Oto Człowiek” – Misterium Męki Pańskiej

W czasie Wielkiego Postu społeczność naszej szkoły uczestniczyła w niezwykłym widowisku. Uczniowie klasy IIa gimnazjum przygotowali pod kierunkiem wychowawczyni Renaty Hasior Misterium Męki Pańskiej. Spektakl stał się niecodzienną ucztą duchową dla widzów nie tylko dzięki pełnej zaangażowania grze aktorów – amatorów, ale również ze względu na świetną ścieżkę dźwiękową dobraną i zmontowaną przez Wojtka Baczyńskiego. Przejmująca muzyka ze znanych filmów religijnych nie milkła ani na chwilę, aby inscenizacja nie nużyła widzów samymi dialogami. Właśnie muzyka wraz ze slajdami przedstawiającymi sceny z życia i śmierci krzyżowej Jezusa uzupełniała akcję toczącą się na scenie. Krzysiek Wieczorek w trudnej i odpowiedzialnej roli Jezusa sprawdził się znakomicie. Ale to wszyscy bez wyjątku uczniowie klasy IIa zasłużyli na uznanie i brawa. Zapraszamy do galerii…

 

Dzień Patrona Szkoły

W tym roku z okazji Dnia Patrona Szkoły zorganizowano dwa konkursy. Pierwszy konkurs na najlepszą prezentację multimedialną sylwetki Tadeusza Kościuszki dla uczniów gimnazjum zorganizowany przez panie polonistki mgr Władysławę Guzik i mgr Renatę Hasior oraz drugi konkurs historyczny o Patronie szkoły – Tadeuszu Kościuszce w dwóch kategoriach dla uczniów gimnazjum i szkoly podstawowej zorganizowany przez panie mgr Katarzynę Florek i mgr Beatę Kaczmarczyk. Uczniowie zostali nagrodzeni książkami na uroczstym apelu, poświęconym Tadeuszowi Kościuszce.

Najlepsze prezentacje:
1. Julia Wróbel kl. 3aG – Prezentacja Tadeusz Kościuszko
2. Wojciech Baczyński kl. 2aG – Prezentacja Tadeusz Kościuszko
3. Daniel Gruca kl. 1aG – Prezentacja Tadeusz Kościuszko

W konkursie historycznym wzięło udział 22 uczniów szkoły podstawowej i 24 uczniów gimnazjum. Najlepsi okazali się:
SZKOŁA PODSTAWOWA:
I miejsce Katarzyna Janecka kl. 6c
II Agata Wrona kl. 6a
II Olga Kita kl. 6c
III Julia Mordarska kl. 4a
Wyróżnienie w konkursie otrzymali:
Dawid Grys kl. 4b
Julia Lachor kl. 2aG

GIMNAZJUM:
I miejsce Dominika Dudzińska kl. 1bG
II Jarosław Bednarczyk kl. 2bG
III Xavier Sułkowski kl. 3aG
Wyróżnienie w konkursie otrzymali:
Marta Skrzekut kl. 3bG
Dominika Żurek kl. 2bG
Anna Ćwik kl. 3bG
Mariola Toporkiewicz kl. 1aG

 

19.04.2010 r. – Konkurs recytatorski

w dniu 19 kwietnia 2010 r. odbył się konkurs recytatorski. celem konkursu była popularyzacja twórczości poetów, pobudzeniei rozwijanie zainteresowań poezją, rozwijanie umiejętności pięknego wysławiania się. Przy ocenie recytacji brano pod uwagę:
– pamięciowe opanowanie tekstu,
– Intonację, zabarwienie i modulowanie głosu,
– Oryginalną interpretację,
– dostosowanie tempa recytacji do treści i nastroju utworu.
Komisja w składzie: mgr Marta Młynarczyk, mgr Katarzyna Florek, mgr Monika Gąsiorek po przesłuchaniu 25 recytatorów, postanowiła przyznać nastęujące nagrody i wyróżnienia:1 miejsce – Dagmara Malinowska kl. 5b
1 miejsce – Joanna Rosiek kl. 6b
2 miejsce – Aleksandra Pajor kl. 6c
2 miejsce – Karolina Jeż kl. 5b
3 miejsce – Aleksandra Golonka kl. 5b
Wyróżnienie – Julia Mordarska kl. 4a

 

 

 

Wróć do góry