Rada rodziców

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 w Limanowej informuje, że wszelkie wnioski czy zapytania należy kierować na adres e-mail:

 

rada-rodzicow.sp2@op.pl

 

 

RADA RODZICÓW

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W LIMANOWEJ

ROK SZKOLNY 2023/2024

 

Przewodnicząca – p. Amelia Wójcik

 

PROŚBA RADY RODZICÓW

 

Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 2 zwraca się do Państwa z prośba o dobrowolne wpłaty na rzecz Rady Rodziców naszej szkoły w sugerowanej kwocie 70zł od rodziny  na cały rok szkolny 2023/2024. 

 W tej sytuacji Nasze dzieci jak i my sami  możemy  wspomóc nasz szkolny budżet. Każda wpłacona przez państwa złotówka w pełni zostanie wykorzystana dla dobra naszych dzieci. 

 Kwoty bezpiecznie można przelać przez mobilna bankowość na nr konta Rady Rodziców : 

39 1020 3453 0000 8302 0201 9172 z dopiskiem 

„darowizna na rzecz rady rodziców imię i nazwisko ucznia oraz klasa”

Z zebranych funduszy Rada Rodziców chciałaby zrealizować dla wszystkich dzieci min: Konkursy szkolne , Andrzejki , Bal Karnawałowy , Dzień dziecka , Nagrody na zakończenie roku jak i również Czeki za wysoką średnią i frekwencję. 

 

Z poważaniem 

Rada Rodziców

 

Limanowa 28.09.2023 r.

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Z DZIAŁALNOŚCI RADY RODZICÓW

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Saldo początkowe: konto bieżące-0,00 zł(saldo na zamknięcie roku szkolnego 2021/2022 

        konto oszczędnościowe- 3712,04zł.

 

Wpłaty gotówkowe na Radę Rodziców: 12925zł (258 os.x50zł + 1 os.x 25zł)

 

Darowizny od sponsorów:

Firma ,,Koral’’- lody

,,Tymbark”- napoje

 

Wydatki poniesione ogółem: 14421,5zł

w tym:

– prowizja bankowa od dokonywanych przelewów 7×0,5= 3,50zł

– wnioski do Rady Rodziców o dofinansowanie konkursów językowych, historycznych, patrona szkoły, wolontariuszy, czytelniczych =1494,35zł

-zabawa andrzejkowa DJ =1000zł

-zabawa karnawałowa woda+DJ =1679,71zł

-dzień dziecka kl. 04  -cukierki 40zł+ wata cukrowa, popcorn ,dmuchańce, 

stroje maskotek 2szt.=1540zł

– dzień dziecka kl. 5-8 (po 10żł na ucznia)= 2030zł

-zakończenie roku szkolnego – nagrody:=5200zł

  1. 1-3 7x200zł=1400zł
  2. 4-7 9x200zł=1800zł

kl.8 2x300zł=600zł

-czeki (średnia, frekwencja) 800zł

-wolontariusze 300zł

-sportowcy 300zł

 

inne wydatki:=1473,94 zł

-spotkanie noworoczne (serwetki i napoje) 183,94 zł

-pożegnanie nauczycieli 80 zł

-zakup sprzętu sportowego 300zł(konto bieżące)+700zł(konto oszczędnościowe)=1000zł

-biblioteka dofinansowanie zakładek 110zł

-wiązanka patriotyczna 100zł

 

Saldo na zamknięcie  roku szkolnego 2022/2023 na dzień 31.08.2023 r.:

-konto bieżące 0,00zł

-konto oszczędnościowe 2267,54 zł.

 

 

Pliki do pobrania

Wróć do góry